Blogg

AddPro och Svensk IT Funktion skapar tillsammans en ny IT-aktör i Sverige!

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-apr-25 08:16:03

AddPro och Svensk IT Funktion (ITF) har båda en lång och framgångsrik historia på den svenska IT-marknaden.  Verksamheterna har hittills varit aktiva på olika geografiska marknader i Sverige men nu gör man gemensam sak och skapar en av Sveriges ledande moln- och applikationsintegratör samt med stark representation i Stockholm, Göteborg och Malmö/Syd. Sammantaget beräknas verksamheten under 2018 omsätta ca: 900 MSEK med god lönsamhet och sysselsätta över 300 personer!

Läs mer

Kategorier: Sociala Medier

Har ordning och reda med GDPR att göra?

Publicerad av Fredrika Toyler på 2018-mar-28 14:03:49

I dag, med bara ett par månader kvar tills den nya dataskyddslagen träder i kraft har nog ingen undgått att påverkas av GDPR i någon utsträckning och nästan oberoende av vad vi arbetar med, oavsett om det är med teknik eller affärsjuridik.
Senaste året har vi fullkomligt överösts av information och vi pratar om det vid kaffemaskiner och vid styrelsebord. När en del pratar om GDPR som den nya ”millenniebuggen” så menar andra att det snarare är ett bra tillfälle att säkerställa att man som bolag har den struktur och säkerhetstänk som våra kunder kräver av oss.
Vad har det här med hårdvarusupport att göra, tänker du nu?
Du som fortfarande ansvarar för någon form av hårdvara med lagringsmedia har faktiskt en skyldighet att också säkerställa att inte ditt data kommer på villovägar, inte minst när tillverkarna byter ut ditt media – helt i enlighet med garantier och supportavtal. 

Läs mer

det är inte nedskärning - det är digitalisering

Publicerad av Svensk IT Funktion AB på 2018-mar-13 14:04:25
  1. Ovan rubrik är hämtad från Nordeas VD, Casper Von Koskull. Varför skall man använda en så stor omställning som digitalisering innebär för företag, som svepskäl för beslut man tagit av enbart kostnadsskäl. Om Nordea "Digitaliserar" så att 6000 personer måste lämna sitt jobb, borde han offentligt visa hur och vilka processer som i framtiden inte kräver en enda av dessa 6000 personer. Digitalisering är något som måste till för att företag skall kunna möta konkurrensen globalt. Digitaliseringen innebär att man som företag får en global marknad, men också lokal konkurrens. Vi är inte längre ett land i framkant som vi en gång var, enligt en undersökning från Accenture är Spanien och Frankrike långt före oss i Digitaliseringsprocessen på hela 76% av företagen, Sverige ligger på 46%. Outsourcing innebar att mängder av företag såg sin chans att dra ned på kostnader och gjorde sig av med personal, för att några år senare inse att all tekompetens försvunnit och man var i händerna på sin "partner" som tar betalt för samtal till deras helpdesk.  Nämner man idag outsourcing bland IT personal så förknippar man det direkt med att jobbet är i fara. När en VD som ovan går ut med ett uttalande som "smutskastar" morgondagens företagsmarknader ger han direkt en signal som kommer att hämma alla företag som skall digitalisera. Alla kommer reagera och koppla det till  personalnedskärningar. Inte till den nytta som faktiskt är nödvändig för företagets fortlevnad. Det skall finnas en stolthet och utrymme för personlig utveckling i företag med hälsosam digitalisering.
Läs mer

Kategorier: digitalisering, verksamhet, konkurrens

Är din företagsledning redo för digitalisering?

Publicerad av Nicklas Henriksson på 2018-feb-23 17:04:09

Digital transformation är numera uppe på bordet i varje företagsledning, man är eniga om att de flesta företag på något sätt bli berörda i form av nya affärsmodeller samt intäkter från digitala processer.

Läs mer

Kategorier: verksamhet, digitalisering, molntjänster

Har du en elefant i din organisation?

Publicerad av Jonas Goude på 2018-feb-16 09:48:44

Applikationer är numera en angelägenhet utanför IT-avdelningen. Alla företag är idag mer eller mindre beroende av applikationer av olika de slag, man kan nästan säga att alla företag är mjukvaruföretag,

Läs mer

Kategorier: digitalisering, molntjänster, Infrastruktur, IT budget, Central Infrastruktur, verksamhet

Hur kommer molntjänster att förändra ledarskapet?Del 3 av 3

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-feb-16 09:00:00

1967, tidigt i det som skulle kallas den tekniska revolutionen, hade John Culkin (en amerikansk professor och tidigare präst) en lysande insikt.

Läs mer

Kategorier: verksamhet, digitalisering

Hur kommer molntjänster att förändra ledarskapet?Del 2 av 3

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-feb-13 08:13:19

I Del.1 i denna serie skrev jag om vad som troligen kommer att förändra ledarskapet och hur ledarskapet förändras genom tillgång till större mängder information och analys.

Det troliga resultatet av övergången till molnet kommer påverka hur produkter och tjänster är utformade; Ett nära samarbete mellan företagets IT-avdelning och andra affärsenheter, inklusive försäljning, finansiering och prognostisering; mer kundinteraktion och att gemensamt utveckla produkter till sina konsumenter. 

Läs mer

Hur kommer molntjänster förändra ledarskapet?

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-feb-09 15:29:36

DEL1 av 3.
xNya teorier och praxis skapas ofta från de möjligheter som ny teknik erbjuder. Den nya tekniken skapar innovation och ideér för omstrukturering av ”Vi gör som vi alltid gjort” cementerade rutiner och processer.


Läs mer

Kategorier: verksamhet, azure, molntjänster, Migrera till molnet

Demokratisering av artificiell intelligens

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-feb-06 15:50:25

Demokratiseringen av Artificiell Intelligens

Vad händer när Artificiell Intelligens finns tillgängligt för alla?

aibild.jpg

Läs mer

Kategorier: digitalisering

digitalisering kräver nytt tankesätt kring IT-infrastruktur

Publicerad av Peter Tötterman på 2017-sep-21 09:58:53

Det går en våg, eller en vind om du så vill över planeten jorden just nu och självklart menar jag inte de kraftiga orkaner som härjar i USA med omnejd. Det jag menar är ordet DIGITALISERING. Vad menas egentligen med digitalisering? Varför skall jag bry mig om det, och varför skall du anpassa en fungerande lönsam verksamhet till denna digitalisering?

Den digitala revolutionen har förändrat vårt synsätt på själva IT-infrastrukturen, från att ha varit tillägnat det teknik- och i framkant moderna företaget som en taktisk och kostnadsbesparande del av affärsverksamheten till att idag ha en avgörande strategisk roll. Kundernas större krav på anpassning till deras nya köpbeteende till företag som kämpar med nya konkurrenter som tidigare ansågs tillhöra annan bransch eller vara ett icke hot.

Läs mer

Kategorier: Outsourcing, molntjänster, Backup, Användarupplevelse, Central Infrastruktur, Effektivitet