Blogg

5 Faktorer För En Lyckad Migrering Till Molnet

5-faktorer-flytta-till-molnet-658852-edited

Det finns en hel del faktorer som du bör tänka på när du funderar på att migrera din IT molnet. Till att börja med bör du veta vilken typ av molntjänstmodell som är aktuell (IaaS, SaaS, PaaS och iPaaS) Genom att förstå dessa modeller får du kontroll på definitioner samt grundläggande begränsningar och viktiga fördelar för varje tjänstemodell. Leverantören skall kunna redogöra för dessa tjänstemodeller, hur de kan köpas och tillhandahålls som IT- och företagstjänster, nu och även i framtiden. Men oavsett hur mycket leverantören presenterar och lovar så måste du fortfarande vara förberedd innan du hoppar på nya lösningar. Här listar vi 5 punkter som inte handlar så mycket om teknik utan mer några grundläggande saker som man bör överväga om varför man skall använda molntjänster och vilka hot och möjligheter som finns med detta.

1. Förståelse för skugg-IT & vikten av att ha samsyn med verksamheten

Eftersom molntjänsterna är tillgängligt dygnet runt, överallt och är lätta att använda, lockas ett stort antal icke-IT-användare till att prenumerera på molntjänster, som inte kan hanteras eller kontrolleras av IT-avdelningen och då föreligger särskilt en IT risk när det gäller styrning av säkerhet, regler och policys gällande information och data.

Rådet här är att IT-avdelningarna bör bygga upp ett partnerskap och skapa samsyn med sin verksamhet och gemensamt utvärdera och komma överens om vilka molntjänster som kan användas och på vilket sätt.

2. Inventera dina applikationer

Dina applikationer som stöder kärnverksamheten, speciellt äldre applikationer, är ofta kundanpassade, komplex och integrerade. Vissa program är inte lämpade att flytta ut i molnet, medan andra program är mogna för en migrering och flytt.

Innan du överväger att flytta alla eller delar av applikationerna till molnet bör en kartläggning/analys göras för att fastställa molnlämpligheten av varje applikation och definiera målet med vilken molntjänst man avser. I många fall är det klokt att använda en erfaren tredje part för att utföra denna analys som har tillgång till kartläggning och modelleringsverktyg, ROI kalkylatorer och med erfarenheter i att bedöma gamla applikationer och hur de fungerar i tilltänkt molntjänst.

3. Förbered dig för en exit med din Leverantör.

Att byta leverantörer är alltid en utmaning. Bristen på standarder för dataformat och programmeringsgränssnitt (API) gör att om man vill byta molnleverantörer blir det särskilt svårt och dyrt. Öppna standarder växer fram och håller på att bli mer vanligt, men patenterade teknik är fortfarande mycket vanligt och då är man mer fastlåst än fri.

Var medveten om den underliggande teknik som används för att leverera tjänsten och förbered rutiner för att flytta dina applikationer mellan olika molnleverantörer som en försiktighetsåtgärd i fall du blir missnöjd med din befintliga leverantör.

4. Se till att dina säkerhets och regulatoriska krav efterföljs

Med molntjänster, kan en hög koncentration av din information och data ligga hos en enda leverantör. En sådan leverantör är ett lockande mål för hackare som skulle få tillgång till en mängd information om de lyckas ta sig förbi de säkerhetsåtgärder som finns. Företag som flyttar ut sin IT till molnet bör ha en förståelse för den teknik och säkerhetssystem som deras molntjänsteleverantör har, inklusive insyn av vad som ingår och vad som inte ingår. Utgå aldrig ifrån att grundläggande säkerhetstjänster ingår som en del av en basmolntjänst, särskilt för "självstyrande" moln där kunden, inte leverantören, förvaltar infrastrukturen. Om du har din miljö i en ett självstyrande offentligt moln, är du ansvarig för att säkra miljön (uppgraderingar, anti-virus, etc). Här måste ditt företags regler och policys ställas mot de regler och krav som molntjänstleverantören levererar och tydligt avgränsas vem som har ansvar för vad.

Se till att välja en molntjänstleverantör som uppfyller just dina regionala, industri och myndighetskrav, och se till att förstå exakt vilka tjänster kommer att ingå av tjänsteleverantören.

5. Ta reda på hur Molntjänstleverantören hanterar risk

Det är svårt att avgöra hur väl en molntjänstleverantör hanterar ett serviceavbrott eller stöder sina kunders krav på uppgifter om placering av information och miljöer och vilka säkerhetsåtgärder de har samt säkerheten kring kommunikation.

Krav på dataskydd och servicetillgänglighet bör strikt regleras genom användning av avtalsservicenivåavtal (SLA), och kunderna måste förstå exakt hur SLA beräknas. Du bör utvärdera stabiliteten och uthålligheten hos en leverantörs verksamhet, och utvärdera riskerna som det innebär med en ostabil och icke uthållig leverantör eftersom vissa helt enkelt gått i konkurs och inte finns längre. Då kan det bli knepigt att ens få tillbaka sitt data eller system.

                      New Call-to-action            
Publicerad av Peter Tötterman på 2015-maj-11 08:00:00


Peter är marknadschef och affärsutvecklare på ITF. Han brinner för nyttan av IT i företag och är ofta bryggan mellan IT och verksamheten. Visionär och strategisk lagd men med båda fötterna på jorden.

Hitta Peter Tötterman på:

Ämnen: IT budget, Användarupplevelse, Migrera till molnet