Blogg

Mats Läckgren

Mats Läckgren jobbar som Group CFO på ITF Svensk IT Funktion. Han har mångårig erfarenhet av att jobba i både nationella och internationella bolag som b.la Oracle, Addnode och BEA Systems.

Senaste Inläggen

Ekonomiska utmaningar med att äga sin IT

Publicerad av Mats Läckgren på 2016-apr-04 11:18:20

I min förra blogg skrev jag om en CFO:s viktigaste saker att tänka på när det gäller IT. Flera punkter handlade om verksamhetsnytta, styrning, kontroll men också om flexibilitet, ekonomisk risk och kapitalbindning. Det är inte bara den tekniska utvecklingen i (x)aas lösningar som påverkar branschen, även den ekonomiska och redovisningstekniska delen har betydelse för denna typ av affärsmodell.

Läs mer

Kategorier: IT budget

CFO:s viktigaste saker att tänka på när det gäller IT

Publicerad av Mats Läckgren på 2016-mar-07 16:45:40

IT är en stor del av ett företags totala kostnader. I många företag är det den största kostnadsposten efter personalkostnader. Med detta i åtanke är det av stor vikt att besluta om och genomföra investeringar i IT på rätt sätt. Rimligt är då att CFO:n får en stark position när det kommer till IT-investeringar. CFO:n är alltmer involverad i bolagets strategiska position gällande IT och inte bara som tidigare, en person som ska godkänna en kostnad. 

Läs mer

Kategorier: IT budget, Effektivitet, Kunskap