Blogg

Avancerade affärsmodeller utvecklas i molnet

För ungefär fem år sedan började företag se över och effektivisera sin IT infrastruktur med syftet att sänka sina kostnader. Att flytta det som gick och det man fick, till molntjänster var både banbrytande och extremt lönsamt då kostnaderna var en bråkdel av det man tidigare investerade i ny IT.

Fil 2017-08-31 10 48 27.gif

Idag har de som tidigt flyttade större delen av sin infrastruktur ut i molnet utvecklats genom att tänka i ännu större termer i form av nytta och konkurrenskraft. Vi på ITF kallar infrastrukturen som inte tillför någon konkurrenskraft men som är avgörande i form av stabilitet och pålitlighet för BAS IT.
Den IT som ligger närmare verksamheten där nya affärsmodeller, nya koncept och nya marknader kan öka verksamhetens konkurrenskraft kallar vi för Agil IT. Vi på ITF försöker alltid att befinna oss i området där dessa två IT områden möts för att öka förståelsen samt riva de osynliga murar som kan existera dem emellan.

Idag lär sig verksamheter snabbt hur man utnyttjar befintliga molntjänster till att bli innovativa inom sin bransch, skapa nya tjänster och produkter. En del startar nya verksamheter i sin eller i någon annan bransch och utmanar från ett digitalt perspektiv på helt andra villkor och kostnader som de redan etablerade.

Vilka företag är det då som kan eller bör göra detta för att bibehålla sin marknadsandel på en alltmer konkurrensutsatt marknad?
Vad som kan eller skall läggas ut som molntjänster beror på en mängd olika faktorer, dessa faktorer inkluderar mål och strategier som respektive verksamhet har, hur mycket risk de är villiga att anta, hur konkurrenskraftiga de är i förhållande till konkurrenterna och deras val av ovan, samt kundernas behov och förändring i deras inköpsbeteende. Detta kan dock gå oerhört fort och loppet kan vara över när du hör startskottet i din organisation.

Vi påtalar dagligen för våra kunder hur de bör tänka och vilka just i deras bransch kan komma att utmana dem och deras affärsmodeller. Vilka som dom inte ens vet om kan komma att utmana, den frågan är svår att svara på om man inte har fullständig koll på vad kunderna tänker och hur de i sin tur agerar på den nya digitaliseringstrenden.

Om du vill läsa mer om hur detta kan appliceras i verkligheten samt få lite mer kött på benen, bevis om du så vill, så kan du utan kostnad ladda ner en rapport (klicka nedan på bilden) gjord av ett av världens största IT företag. De har följt företagsledare om hur de förädlat molntjänster och vävt samman dem i deras affärsmodell. Rapporten innehåller exempel på detta och är mycket tänkvärd och värd att läsa.

Publicerad av Peter Tötterman på 2017-aug-31 10:51:14


Peter är marknadschef och affärsutvecklare på ITF. Han brinner för nyttan av IT i företag och är ofta bryggan mellan IT och verksamheten. Visionär och strategisk lagd men med båda fötterna på jorden.

Hitta Peter Tötterman på:

Ämnen: IT budget, Användarupplevelse, Migrera till molnet, Outsourcing IT, Effektivitet, Central Infrastruktur, Internet of Things

Klicka här för att ladda ner rapporten.