Blogg

CFO:s viktigaste saker att tänka på när det gäller IT

IT är en stor del av ett företags totala kostnader. I många företag är det den största kostnadsposten efter personalkostnader. Med detta i åtanke är det av stor vikt att besluta om och genomföra investeringar i IT på rätt sätt. Rimligt är då att CFO:n får en stark position när det kommer till IT-investeringar. CFO:n är alltmer involverad i bolagets strategiska position gällande IT och inte bara som tidigare, en person som ska godkänna en kostnad. 

frvrv.jpg

Oavsett bransch och verksamhet finns det flera faktorer som är viktiga för en CFO inom detta område:

  • Säkerställa att IT-strategin är förankrad i verksamhetens övergripande strategi. Om inte dessa hänger ihop är risken att en investering blir kostsam på flera olika sätt.

  • Ett väl genomarbetat business case är ett måste för samtliga större IT-investeringar. Detta är inte bara ett ekonomiskt underlag utan visar också att det finns en genomtänkt plan för projektet.

  • I många organisationer tenderar större IT-projekt att bli kostsammare än vad man räknat med, både i tid och pengar. Viktigt att säkerställa god kravställning, projektledning och kostnadskontroll för samtliga större projekt.

  • IT och verksamhet måste ha en ständig dialog genom hela projektet. IT blir mer affärsdrivet när det stöder affärsprocesserna och individerna som jobbar i processerna.

  • Att se IT som en del av verksamheten och inte enbart som en supportfunktion skapar bättre möjligheter för tillväxt och lönsamhet. Förutsättning för att detta ska fungera i praktiken är att ha kompetens och personer som förstår både affärsprocesser och IT och har förmågan att kombinera dessa.

  • Val av rätt leverantör som leder till ett framgångsrikt partnerskap. Finansiell stabilitet, kompetens, relevans och hunger är några nycklar till ett framgångsrikt partnerskap.

  • Kontroll och förutsägbarhet är två viktiga parametrar för en CFO. Här gäller delat ansvar mellan leverantör och köpande organisation. Det ska finnas kunskap om vad en lösning kostar över tid och en möjlighet att enkelt styra mot detta. Transparens är viktigt och negativa överraskningar ska undvikas. 

  • Det finns alltid risker i IT-projekt, viktigt att ha koll på dessa från början och vara medveten om vilka de stora riskerna är. Risken finns att man köper på pris och inte har koll på vad som ingår, vems ansvar det är ifall något händer, vad som ingår respektive inte ingår i avtalet e.t.c. Denna parameter är ofta något som skiljer mellan ett väl fungerande partnerskap och ett rent leverantör/kund-förhållande.  

  • Flexibilitet är ett nyckelord som kan innefatta flera saker. Vad händer om antalet användare minskar respektive ökar mm? Mycket värdefullt att ha en partner som ger utrymme till kostnadsminskning om vissa parametrar inträffar samt till en kontrollerad/förutsägbar kostnadsökning givet andra parametrar.

  • Kapitalbindning är något många organisationer vill undvika.  ”X”aas-lösningar, som oftast utgörs av hyresmodeller med månatliga eller kvartalsvisa betalningar, blir allt vanligare. Ett rent hyreserbjudande som inte binder kapital och som inte är en investering i en balansräkning är en allt viktigare parameter för en köpande organisation.

Ladda ner IBM:s senaste rapport nedan om hur Ekonomi och IT kommer påverka företagsklimatet framöver.

Publicerad av Mats Läckgren på 2016-mar-07 16:45:40


Mats Läckgren jobbar som Group CFO på ITF Svensk IT Funktion. Han har mångårig erfarenhet av att jobba i både nationella och internationella bolag som b.la Oracle, Addnode och BEA Systems.

Ämnen: IT budget, Effektivitet, Kunskap

Ladda ner den senaste rapporten här