Blogg

Är ditt företag förberett för framtidens konkurrens

Hur mycket kommer IT betyda för framtidens konkurrenskraft och överlevnad? 
Dagligen stöter jag på företagsledare som ser IT som en stor och fördyrande post i bolagets resultaträkning.Mer sällan stöter jag på de som ser IT som en stor konkurrensfördel och därmed en starkt bidragande faktor till att just deras företag kommer ta marknad med hjälp av IT. 

Mycket beror säkert på att jag träffar de som ansvarar för respektive företag och organisations interna IT-drift och därmed blir inte vi så ofta engagerade i hur vi kan hjälpa företagen att kunna bli än mer konkurrenskraftiga med hjälp av IT i deras verksamhet. Fler och fler kunder till oss anställer managementkonsulter för att överbryggaIT och verksamhetens krav. En nyttig funktion som kan ge mervärde över tid och öka förståelsen. Om ett par år tror jag vi kommer le åt att det behövdes en brygga för detta. Till detta ser jag ett växande intresse från den klassiska interna IT-avdelningen att faktiskt ha ett intresse i hur det egna företaget eller organisationen utvecklar sig och ska utveckla sig framåt, ett måste för sin egen överlevnad. Vi har många IT-avdelningar som kontaktar oss för att hjälpa dem i sin resa. Vi ser gång på gång hur nya företag etablerar sig på de traditionella marknaderna som rena IT-bolag. De har ingen historik, ingen rädsla för att prova på nya saker utan tänker helt och hållet ur ett verksamhets- eller användarperspektiv på hur just de själva, vänner, kunder eller samarbetspartners skulle vilja ha det. Ofta går tillväxttakten för dessa bolag i en faktor långt bortom de traditionella spelarna på samma marknad. Att se utanför sin egen marknad och sin egen lokala närvaro, vidga sina vyer och våga testa nytt kommer bli nödvändigt ont för alla som sitter på IT-beslut, oavsett det är IT-avdelningen, marknadsavdelning eller annat inom affärsutvecklingssidan. Studier visar på att IT är nummer ett som prioritering hos många VD´ar efter att ha legat långt mycket längre ner på skalan, visar även det på att de flesta har vaknat men saknar nog ibland möjligheten att ta sig till hur man ska använda IT som marknadskraft eller konkurrenskraft. Vi hör ofta att våra kunder lägger 80% av sin tid på att hålla lampan tänd. Fortsätter detta hos just ert företag kommer ni tappa mycket kraft och energi till era konkurrenter gällande nya satsningar och områden ur ett innovations och marknadsperspektiv. Slutligen vill jag ge tipset till er därute som sitter på budgeten av IT att gå mot att bli kravställare i stället för som idag, agera beställare. Mer intressant information går att få i rapporten från IBM som går att ladda ner nedan.

Publicerad av Stefan Fälten på 2016-apr-04 10:21:00


Stefan är operativ chef på ITF och skriver om molntjänster och it-infrastruktur.

Hitta Stefan Fälten på:

Ämnen: IT budget, Outsourca, Infrastruktur, Effektivitet, Kunskap

Ladda ner den senaste rapporten här