Blogg

digitalisering kräver nytt tankesätt kring IT-infrastruktur

Det går en våg, eller en vind om du så vill över planeten jorden just nu och självklart menar jag inte de kraftiga orkaner som härjar i USA med omnejd. Det jag menar är ordet DIGITALISERING. Vad menas egentligen med digitalisering? Varför skall jag bry mig om det, och varför skall du anpassa en fungerande lönsam verksamhet till denna digitalisering?

Den digitala revolutionen har förändrat vårt synsätt på själva IT-infrastrukturen, från att ha varit tillägnat det teknik- och i framkant moderna företaget som en taktisk och kostnadsbesparande del av affärsverksamheten till att idag ha en avgörande strategisk roll. Kundernas större krav på anpassning till deras nya köpbeteende till företag som kämpar med nya konkurrenter som tidigare ansågs tillhöra annan bransch eller vara ett icke hot.

IT-Infrastrukturen har idag blivit så mycket mer för företagen än att bara handla om ”Reducera kostnader och hålla lampan tänd”, den har idag blivit ett fundament av tjänster som själva verksamheten vilar på och är beroende av.
Nya affärsmodeller och funktioner som växer fram – att pröva tjänster eller produkter på nytt sätt, nya marknader, nya branscher och att snabbt kunna experimentera - driver IT-infrastrukturfrågor att hamna inne i den innersta beslutsprocessen för verksamhetens fortsatta strategi.

BAS IT och AGIL IT
På ITF har vi sedan länge delat in verksamheters IT i två olika delar, BAS IT och AGIL IT. 
Ett ganska enkelt sätt för oss att kunna skapa en samsyn på hur vi skall samverka med våra kunder. I de ovan beskrivna scenarios kämpar företag med sina produkter och tjänster både på den digitala arenan men också i det regionalt och lokalt förankrade marknaderna, där kanske de senast nämnda är de som hastigt kan förändras när tillgängligheten via ny teknik, smarta telefoner, sociala medier och Googlesökningar blixtsnabbt kan jämföra pris, kvalitet och service.
Vi hjälper våra kunder med IT som funktion, främst inom BAS IT så att våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet och ha ITF som en pålitlig partner gällande IT-Infrastrukturfrågor som stödjer de strategiska beslut som måste tas.

Läs mer om BAS- och AGIL IT här >>

Publicerad av Peter Tötterman på 2017-sep-21 09:58:53


Peter är marknadschef och affärsutvecklare på ITF. Han brinner för nyttan av IT i företag och är ofta bryggan mellan IT och verksamheten. Visionär och strategisk lagd men med båda fötterna på jorden.

Hitta Peter Tötterman på:

Ämnen: Användarupplevelse, Outsourcing, Effektivitet, Central Infrastruktur, Backup, molntjänster