Blogg

flexibel funktion

FLEXIBEL FUNKTION

Omvärldsanalys

Den Digitala Världen förändras just nu i en rasande takt. Traditionella företag får nya konkurrenter med digitala affärsmodeller som kostnadseffektivt kan utmana med både pris och tillgänglighet, att möta kunden på kundens villkor. En nyligen gjord undersökning riktad mot företagsledare världen över som visar att på bara ett par år har Teknologi och IT gått från åttonde plats till första plats som ett prioriterat område där Jorden.jpgframtidens konkurrensfördelar för företagen kommer att spela roll. Om man inte digitaliserar delar eller hela sin affärsmodell kommer man ha svårt att behålla kunder eller vinna nya.

Kostnadsfokusering

Genom ett ökat fokus på digitalisering och innovationer på den affärsmodell man idag bedriver, ser de flesta företag över sina kostnader, där outsourcing senaste åren fått ett snabbt fäste. Många har dock insett att helt outsourca sin IT får konsekvenser då man idag behöver innovation och förändring mer än någonsin. De flesta avtal är i regel statiska och strukturskrivna så att hela kostnadsbilden inte skall förändras över avtalsperiodenJorden_pengar.jpg.
Detta innebär att förändringar i IT miljön kan orsaka debatt om vem som skall stå för innovationen som oftast innebär kostnader, så att företaget kan förändra sin affärsmodell mot ett mer digitaliserat stöd som kanske inte ens var påtänkt när avtalet skrevs.

Flexibel Funktion

Vi på ITF har sedan starten 1999 jobbat med funktionslösningar även om inte marknaden var redo just då, men vi har lärt oss en hel del genom åren och nu när de flesta företag börjar se sig om efter en partner som kan hjälpa dem ligger vi steget före våra konkurrenter i hur vi bemöter kunder i diskussioner om vad som bör göras, hur vi tillsammans gör det och hur vi framöver tillsammans skall agera i vårt samarbete där båda skall verka för innovation och samsyn om vad som är viktigast för bägge parter.flexibel.jpg
Flexibel funktion är som namnet antyder ett flexibelt sätt att köpa IT som funktion från ITF. I de flesta fall handlar det om att kunna minska kostnader ifall förutsättningarna förändras t.ex. om antalet medarbetare minskar och man måste anpassa kostnadsbilden efter behovet. Det är också vanligt att vi tar ansvaret för delar av en IT miljö som t.ex. trådlöst nätverk, lagring, servrar, backup, arkivering. Vi vill helt enkelt vara flexibla i det kunderna inte anser sig vara i behov av att ha i egen regi eller om man blivit av med kompetens man inte bedömer har behov av att ersätta. Detta varierar självklart beroende på storlek på kunder och i vissa fall har vi vad som av konkurrenterna kallas outsourcing, där vi har hela IT miljön som funktion. Men fullfunktionsavtal på hela IT miljöer föregås alltid av noggranna analyser och bedömningar om vi verkligen kan uppfylla alla kriterier och ibland har vi tackat nej till kunder där vi ansett att det är orimligt att uppnå ett bra partnerskap och samarbete, som är hållbart ur bägges perspektiv.

SE VIDEON OM FLEXIBEL FUNKTION

 

 

Publicerad av Peter Tötterman på 2016-dec-09 10:26:58


Peter är marknadschef och affärsutvecklare på ITF. Han brinner för nyttan av IT i företag och är ofta bryggan mellan IT och verksamheten. Visionär och strategisk lagd men med båda fötterna på jorden.

Hitta Peter Tötterman på:

Ämnen: Radar Excecutive Summary, Backup, Klient, Kunskap, Outsourcing, Effektivitet, Outsourca IT