Blogg

Hur behåller man innovation i en delvis eller helt outsourcad miljö?

Skälen till att företag historiskt har outsourcat sin IT verksamhet varierar, men det är nästan alltid hårda värden som väger tyngst och ett av dem är kostnadsbesparing. Det är på inget sätt fel men ger inte hela bilden och kostnadsbesparingen kanske inte ens är den viktigaste parametern att ta hänsyn till. Konkurrenssituationen i alla branscher accelererar i takt med den ökade globaliseringen och detta ställer krav på att den innovationskraft som finns i företagen utnyttjas maximalt för att inte tappa mark. 

”If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside the end is near”
                                                                       Jack Welch

Givetvis kommer de ekonomiska och kommersiella frågorna fortsatt vara viktiga men är det inte så att möjligheten till innovation borde vara den viktigaste parametern vid val av IT-produktion, outsourcad/insourcad/delsourcad?

Nedan följer några av de parametrar som vi behöver ta hänsyn till eller värdera:

  • Outsourcinglogik - Innovationslogik
    Säkerställ att ni inte faller i ”outsourcinglogiksfällan”, långt ord det där om det ens finns? Det innebär att allt skall standardiseras för att hålla ner kost, förenkla leverans och minimera risk. För att upprätthålla en IT-produktion som understödjer innovation behövs variation, flexibilitet och riskhantering och det är i direkt motsats till den traditionella ”outsourcinglogiken”.
  1. Upphandling - Förtroende
    Upphandling är för många ett måste, men om enbart hårda traditionella värden ligger till grund för urvalet kommer innovationskraften i den nya IT-produktionen riskeras. Jag säger inte att det är fel att välja en billig, rigid IT-produktion som lever under stenhårda SLA! Men jag påstår att det inte alltid är en fantastisk grogrund för innovation. Nyckeln är att delvis bryta med det traditionella tänkandet och ta in andra värderingar i valet av partner/leverantör och produktionsmodell (och då på riktigt). Dessa skulle kunna vara förtroende, långsiktighet, samarbete, nya belöningsmodeller, delad risk etc...

  2.  Innovationsambition – Innovationskraft

För att nå effekt bör vi som ett första steg ärligt identifiera den innovationsambition som finns i organisationen. Den innovationsambition vi identifierar kommer att hjälpa oss att välja rätt produktionsmodell/partner. Om vi väljer en modell/partner med en för låg ambitionskraft kommer verksamheten leva i underkapacitet dvs det kommer finnas ”synliga” innovationsmöjligheter som inte realiseras. Om vi istället väljer en modell/partner med en för hög ambitionskraft kommer verksamheten leva med outnyttjade potentialer. Både dessa situationer skapar, olönsamhet och frustration. Hittar vi en modell/partner som matchar vår innovationsambition nås ett ur alla aspekter bättre resursutnyttjande. Ladda ner IBM rapporten nedan för att se de utmaningar som företagsledare världen över ser som sin främsta uppgift att lösa.

Publicerad av Jonas Goude på 2016-apr-04 10:31:50


Jonas är affärsområdeschef på ITF. Han skriver om molntjänster och hur företag bäst gör för att hänga med i de senaste IT-trenderna

Hitta Jonas Goude på:

Ämnen: IT budget, Migrera till molnet, Outsourca, Outsourca IT, Outsourcing IT

Ladda ner den senaste rapporten här