Blogg

Hur kommer molntjänster att förändra ledarskapet?Del 2 av 3

I Del.1 i denna serie skrev jag om vad som troligen kommer att förändra ledarskapet och hur ledarskapet förändras genom tillgång till större mängder information och analys.digtal_produkt.jpg

Det troliga resultatet av övergången till molnet kommer påverka hur produkter och tjänster är utformade; Ett nära samarbete mellan företagets IT-avdelning och andra affärsenheter, inklusive försäljning, finansiering och prognostisering; mer kundinteraktion och att gemensamt utveckla produkter till sina konsumenter. 

Nya sätt att utveckla, uppdatera och installera mjukvara kommer att forma nya typer av snabbt kunna förändra organisatoriska strukturer. Det bästa sättet att veta hur, när och varför dessa förändringar kommer att inträffa är att följa de företag som redan aggressivt genomför dem.

"IT förändrar redan hur ledningsgrupper fungerar, genom att inte längre se IT som en kostnad och alltid ha med IT på en massa olika möten", säger Chris Jackson, chef för ”Cloud Plattorms” på Pearson, ett amerikanskt utbildningsbolag bolag med global marknad.

Om vi t.ex. vill skapa en ny online lärande kurs, är IT med tidigt i designfasen, bidrar med hur data av användarnas beteende och interaktion med programvaran samlas in, hur, och hur ofta en kurs programvara behöver förnyas eller förändras. IT brukade tidigare vara reducerat till att underhålla och sköta driften, det som händer senare i processen, som att lansera och underhålla en programvara.
Publika molntjänster som Amazon, Microsoft och Google ses fortfarande av många som ett billigare och effektivare sätt att lagra och bearbeta data. Kostnaden kan visserligen vara billigare men likväl som traditionella datorer är det fortfarande en kostnad.

Lägre kostnader har varit skäl nog för många företag att flytta sina datacenter till molnet och effektivt konsumera dess prestanda för bearbetning av data och använder tillhörande programvara som ”IT på kran”. Andra företag använder programvaror som tillhandahålls av molnleverantörer för att öka resurser, processer och arbeta mer effektivt.

Hur molntjänsternas utveckling bidrar till att förbättra produkt och tjänstedesign är att företag lättare kan skapa produkter och tjänster i molnet eller skapa marknadsföringskampanjer som är molnbaserade och därav skapa prototyper av produkter och tjänster för att avgöra marknadsvärdet.

Molnet är också en gemensam lagringsplats för insamling och analys av data, där ökar artificiell Intelligens som bild och taligenkänning utvecklas i snabb takt.

Taxibolaget Uber har betonat vikten av en hybridmolnmodell inte bara för att säkerställa stabil och säker drift, de har ett mycket nära samarbete mellan avdelningarna produkt och systemutveckling samt driftsättning. Uber sköter hela sin flotta av taxibilar globalt med privata personbilar som möjliggörs genom en kombination av mobilprogramvara, storskalig dataanalys, kartläggning och sociala nätverk.


 

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-feb-13 08:13:19


Peter är marknadschef och affärsutvecklare på ITF. Han brinner för nyttan av IT i företag och är ofta bryggan mellan IT och verksamheten. Visionär och strategisk lagd men med båda fötterna på jorden.

Hitta Peter Tötterman på: