Blogg

Hur kommer molntjänster förändra ledarskapet?

DEL1 av 3.
xNya teorier och praxis skapas ofta från de möjligheter som ny teknik erbjuder. Den nya tekniken skapar innovation och ideér för omstrukturering av ”Vi gör som vi alltid gjort” cementerade rutiner och processer.

ledare_moln.png

Komplexa beräkningar av befintliga processer skapades med införandet av stordatorer, då kunde man mäta delar av företagets effektivitet genom analyser av resultatet. Klient-Server tekniken förändrade hur ett företagets processer är konstruerade och hur de fungerar ihop tillsammans, och därmed synliggjordes hela företag och det hela födde det vi idag kallar Buiness Process Management (BPM).

Hur kommer ledarskapet att förändras i införandet av den mest effektfulla informationstekniken i vår tid: Molntjänster.
Vad har vi för möjligheter att göra något annorlunda, och hur kommer det att påverka vårt beteende i framtiden?

Molntjänster klarar av att snabbt hantera information i bägge riktningarna d.v.s från och till datorsystem. Möjligheter att skala upp och ned i kapacitet beroende på arbetsbelastning. Automatiserad säkerhetskorrigering över tusentals datorer är mer flexibelt och säkrare än lokal IT-Produktion.

 Historiskt sett har sättet att samla in information med informationsteknik varit det som förändrat ledarskapet: Den storskaliga analysen av verksamheten gjordes med datainsamling med mätvärden, som överfördes till hålkort. BPM återspeglade samspelet mellan olika avdelningar och processer, från tillverkning genom av värdeadderande leveranskedjor till slutkund.

Hur kommer då Molntjänster som klarar av att snabbt hantera information i bägge riktningarna d.v.s från och till datorsystem med möjligheter att skala upp och ned i kapacitet beroende på arbetsbelastning. Automatiserad säkerhetskorrigering över tusentals datorer är mer flexibelt.

Hur organisationer förändras med molnet, information färdas snabbt i båda riktningarna, över datorsystem som, med attribut som virtualisering, skalning upp eller ner för att hantera större arbetsbelastningar, eller automatiserade säkerhetsuppdateringar över tusentals maskiner och gör systemen mer flexibla och effektiva. Sannolikt kommer det innebära ett mer flexibelt arbetssätt. Produkter och tjänster kommer helt att kunna anpassas för att förutse kundernas behov, detta görs blixtsnabbt genom datainsamling och analys, och över trådlös kommunikation överförs till produkternas mjukva. Här kommer sannolikt en stor förändring att ske hur vi organiserar oss för att effektivt kunna dra nytta av den mängd informationsinsamling som finns samt att snabbt kunna agera på trendväxlingar.

Produktlivscykeln kommer kanske bara att bestå av Early Adopters, det finns ingen seg process över "den stora massan" som idag alla önskar att man når. Det blir fler och fler kriurgiskt inriktade behov och där finns inte den stora massan. Del 2 Tisdagen den 13 Februari. Missa inte den.

 

Publicerad av Peter Tötterman på 2018-feb-09 15:29:36


Peter är marknadschef och affärsutvecklare på ITF. Han brinner för nyttan av IT i företag och är ofta bryggan mellan IT och verksamheten. Visionär och strategisk lagd men med båda fötterna på jorden.

Hitta Peter Tötterman på:

Ämnen: Migrera till molnet, molntjänster, azure, verksamhet