Blogg

Hur vet du om du skall outsourca din IT eller inte? Skall du lägga ut allt, inget eller selektera ut viss delar?

Om du fattar rätt beslut så kan du hjälpa ditt bolag att frigöra kapital, ge ökad effektivitet samt frigöra tid för innovation och ökad konkurrenskraft.  När det gäller involvering av extern part så gäller det att du även valt rätt partner...

Gör du fel val kan ditt företag få en konkurrensnackdel. Misstagen kan ligga i att t ex outsourca ut fel komponenter välja fel partner eller behålla delar som tynger ner organisationen men ger liten effekt.

Hur går man tillväga för att fatta rätt beslut?

Börja med att ta reda ut vilka saker ni faktiskt gör på IT sidan. Sortera sedan ut vilka strategiskt viktiga saker ni gör. En strategiskt viktig sak är sådant som ger ert bolag en konkurrensfördel!

Vilka uppgifter ger inverkan på företagets operativa resultat? Uppgifter som har en stor inverkan på operativa prestanda är de som, om det görs bra, i hög grad bidra till en väl fungerande organisation eller, om det görs dåligt, kraftigt kan störa den.

Rita fyra stycken rutor och börja din sortering.

Behålla rutan - Uppgifter i denna ruta är av hög strategisk betydelse och har en stor inverkan på verksamhetens resultat. Dessa uppgifter skall hållas internt så att organisationen behåller maximal kontroll och flexibilitet. Här skall fokus läggas på att fortbilda intern personal samt skapa en hög kunskap och förståelse för verksamhetens krav och utveckling. Ett exempel här kan vara en egenutvecklad applikation eller ett integrationssystem.

Den strategiska allians rutan - Uppgifter i denna ruta är av hög strategisk betydelse, men bidrar lite till verksamhetens resultat. Så även om du måste behålla kontrollen över dem för att se till att de görs precis som du vill, eller om du får den kvalitet du vill, så är de relativt obetydliga i termer av kostnadsbesparing eller internt fokus. Detta innebär att du bör forma en strategisk allians med en extern partner som är duktig på just denna sak. Ett exempel här kan vara ett ekonomi eller HR system som är högt standardiserat.

Outsourca rutan – Uppgifterna i denna ruta är viktiga för ett bra operativa resultat, men är inte strategiskt viktig. Dessa uppgifter kan läggas ut på extern part. De är helt enkelt inte värt att spendera egen tid på att hantera dessa. Här skall fokus läggas på kravställning samt säkerställa att den externa partnern har hög kunskap/ förståelse samt är flexibel för att anpassa sig efter dina krav. Exempel på uppgifter kan vara klienthantering, backup eller utskrift och dokumenthantering.

Eliminera rutan- Uppgifter i denna ruta är inte viktigt för organisationens övergripande strategi och bidrar inte heller till den dagliga operativa verksamheten. Även om du inte skulle kunna eliminera dessa uppgifter helt, är det viktigt att kontrollera varför du gör dem. Många gånger är det system eller processer som har funnits länge och som tillkommit för ett visst behov som fanns vid just det tillfället. Exempel kan vara egenutvecklade mindre program som det fanns behov av förr men som numera inte bidrar till något.

Publicerad av Nicklas Henriksson på 2016-apr-04 11:03:02


Nicklas är VD och koncernchef på ITF Svensk IT funktion och har lång erfarenhet av försäljning och marknad. Hans intresse för affärsutveckling står alltid i fokus när han pratar med kunder och tillverkare.

Ämnen: IT budget, Outsourca, Outsourca IT, Outsourcing IT, Infrastruktur

Ladda ner den senaste rapporten här