Blogg

Vet du skillnaden mellan backup och arkivering?

Publicerad av Peter Tötterman på 2016-apr-28 14:21:15

Att komma åt historiska data när som helst borde vara en självklarhet men visar sig ofta vara mycket svårt.

Läs mer

Kategorier: Outsourca, Office 365, Outsourcing, Central Infrastruktur, Backup

Varför drifta exchange själv?

Publicerad av Peter Tötterman på 2015-maj-14 11:59:00

En av de stora drivkrafterna hos företag till att byta till Office 365 är möjligheten att flytta ut driften av sin mailserver, speciellt om man står inför en uppgradering av den mailserver som står lokalt. Det finns flera vägar att gå och du kan överväga att uppgradera det lokala systemet, flytta till molnet eller ha en kombination av de två med en s.k. hybridlösning. Det hela beror helt på er verksamhet och vilka regulatoriska krav som finns, samt det förhållningssätt man internt har för IT.

Läs mer

Kategorier: IT budget, Office 365, Outsourcing

Bemanna Ditt företag för flytt till Office 365

Publicerad av Jonas Goude på 2015-maj-07 23:24:00

 

Övergången och flytt till Office 365 är ingen man ska ta lätt på. Det finns ingen tvekan om att organisationerna ska kunna spara pengar genom flytt till Microsoft Office 365, men planering och processer i övergången från en etablerad infrastruktur till en molnmiljö är ett stort åtagande.

Läs mer

Kategorier: IT budget, Användarupplevelse, Bemanning, Office 365

Hur ger man användarna en mobil lösning på ett säkert sätt?

Publicerad av Peter Tötterman på 2015-apr-14 11:55:00

Som även ger en ökad samverkan och produktivitet för hantering av företagets dokument och filer med kontroll
Ofta när jag träffar kunder kommer diskussionen upp om skugg-IT, d.v.s användare som skaffat sig resurser utanför huset som IT-avdelningen inte är medveten om. Hur skall man hantera fildelning samt komma åt filer och från vilken enhet som helst?

Läs mer

Kategorier: Migrera till molnet, Outsourca, Office 365, Outsourcing, Effektivitet, Klient

Office 365 Guiden för CxO och IT avdelningen

Publicerad av Peter Tötterman på 2015-apr-14 11:33:00

Vill du lära dig bemästra Office 365 ur ett teknik och verksamhetsperspektiv

För dig som snabbt behöver lära dig Office365 - baserad på den senaste rapporten från Radar Group. Först och främst handlar det om att veta vad och vart man vill. Det gäller ju allt inom företagets fyra väggar men oftast är IT något man tidigare förlitat sig på att ”IT avdelningen” fixar till.

Läs mer

Kategorier: Migrera till molnet, Office 365, Outsourcing, Central Infrastruktur

Hur nutid är din IT miljö?

Publicerad av Peter Tötterman på 2015-apr-14 10:59:00

Hur nutidssäker är din IT miljö - IT är en stor del av konkurrenskraften när det gäller att behålla och attrahera anställda.

En modern IT lösning idag tillåter stor frihet att jobba vart man vill och när man vill. Att arbeta är något man gör och inte en plats, som Microsoft säger.

En modern arbetsplats ställer stora krav på ledarskapet och tydlighet med vad som skall uppnås samt uppföljning på punkter som är tydliga för alla. Då fungerar dessa miljöer som bäst.

Läs mer

Kategorier: Migrera till molnet, Office 365