Podcast

Omvärldsanalys - IT i Svenska Företag

Publicerad av Peter Tötterman på Dec 1, 2015 2:23:45 PM

 

Vi pratar lite om den senaste undersökningen från Tech Data som är gjord på 300 kunder och hur de ser på IT.

Läs mer

Kategorier: IT budget, Effektivitet

Hur får vi verksamheten och IT att samverka för bästa verksamhetsnytta?

Publicerad av Peter Tötterman på Jun 17, 2015 10:01:00 AM

 

Här beskriver vi hur man med hjälp av en enkel modell kan öka förståelsen mellan verksamhet och IT.

Läs mer

Kategorier: IT budget, Effektivitet

Innovation inom Sourcing

Publicerad av Peter Tötterman på Jun 2, 2015 3:15:00 PM

Här får du en reflektion om hur du bör tänka när du går i outsourcing tankar.

Läs mer

Kategorier: Outsourcing

Prenumerera på bloggen:

Nya Inlägg